Създаване на Уеб Приложение

Искаме да създадем приложение за телефон , за да може по лестно да използвате сайта и да  ви улесни